ก.พนิต ขายฝาขวด จุกขวด ขวดไวน์ แค๊ปซีลขวด พลาสติกหุ้มปากขวด

Vinometer AllA France ฝรั่งเศส

฿1,200.00 ฿600
เครื่องมือวัดปริมาณ แอลกอฮอล์ ชนิด Vinometer AllAFrance วัดได้ระหว่าง 0-25 ดีกรี
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เครื่องมือวัด
  • รหัสสินค้า : 000012

รายละเอียดสินค้า Vinometer AllA France ฝรั่งเศส

เครื่องมือวัดปริมาณ แอลกอฮอล์ ชนิด Vinometer AllA France วัดได้ระหว่าง 0-25 ดีกรี

วีโนมิเตอร์, Vinometer, เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในไวน์, ชนิด Vinometer วัดได้ระหว่าง 0-25 ดีกรี

การใช้วีโนมิเตอร์ เพื่อวัดปริมาณ แอลกอฮอล์ในไวน์ ก่อนหยุดการหมัก หรือก่อนการบรรจุ ลงขวดไวน์ แล้วปิดด้วย จุกคอร์ก

 
1. ตั้ง วีโนมิเตอร์ โดยให้ด้านของกระเปาะ หงายขึ้น
 
2. นำไวน์ที่ต้องการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เทลงในกระเปาะวีโนมิเตอร์ แล้วปล่อยให้น้ำไวน์ไหลลง
ข้างล่าง  สังเกตุดูตรงกลางท่อ อย่าให้มีฟองอากาศ เพราะจะทำให้อ่านค่าเปอร์เซ็นต์
แอลกอฮอล์ผิดพลาดได้ (หากมีฟองอากาศในท่อให้ใช้นิ้วหัวแม่มือ ปิดบนกระเปาะรับน้ำไวน์ กด เบาๆ
น้ำไวน์จะไหลพร้อมกับฟองอากาศออกมา)
 
3. เมื่อไม่มีฟองอากาศแล้ว ให้คว่ำเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ วีโนมิเตอร์ ลง (เทน้ำไวน์ในกระเปาะออก) น้ำ
ไวน์ในท่อจะไหลย้อนกลับมาจากด้านล่าง แล้วหยุด เราอ่านค่าจากจุดที่น้ำไวน์หยุด ณ จุดนั้น
 
4. หากต้องการวัดซ้ำ ให้ใช้น้ำสะอาดล้าง แล้วค่อยนำมาวัดกับวีโนมิเตอร์ใหม่ โดยใช้น้ำไวน์ไล่น้ำที่ค้างอยู่ใน
หลอดออกให้หมด เหลือแต่น้ำไวน์ที่ต้องการวัด แล้วคว่ำเครื่องวัดลง เราก็สามารถอ่านค่า
เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์จากวีโนมิเตอร์ได้เหมือน ข้อ 2.
 
5. เมื่อใช้เสร็จแล้ว ใช้น้ำเปล่า หรือน้ำกลั่น ทำความสะอาดวีโนมิเตอร์ เหมือน ข้อ 2. เสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง
/* Products stats */